Bezárás


A 2022/23-as évadban 20 diákcsoport ingyenesen vehet részt a Tünet Együttes független táncszínházi társulat Beavató programjában. A 3 lépcsős beavató program középiskolás és egyetemista korú diákok számára kínál lehetőséget az alkotókkal való találkozásra. A program játékos formában hozza közelebb a fiatalokhoz a kortárs színház, táncszínház világát, lehetőséget teremt a verbális kommunikáción túlmutató közös nyelv megtapasztalására, gyakorlására. Az évadban a következő produkciókhoz kapcsolódik beavató program (melyekre a társulat kedvezményes jegyet biztosít): A létezés eufóriája (dokumentumfilm), Burok, A tünetegyüttes, Trolletetés.

Jelentkezési határidő: 2022.február 28. 24:00
Jelentkezni a pályázati
űrlap kitöltésével lehet.

Mi az a beavató?

“Van olyan, amikor egyszerűen nem találjuk a szavakat arra, amit érzünk... a Tünet Együttes előadásait látva felszabadító, hogy szavak helyett, vagy a szavak mellett a test nyelvén képesek megfogalmazni ezeket az érzéseket. Előadásaikban minket napi szinten érintő, társadalmi kérdéseket dolgoznak fel így. A Tünet Együttes Beavató programjának a vezetőjeként elképesztő élmény lehetőséget teremteni és szemtanúja lenni annak, ahogy a diákok felfedezik a mozdulatban rejlő lehetőségeket és felszabadulnak a nonverbalitás, az intuíció végtelen lehetőségeket adó világában. A legnagyobb sikerélmény pedig az, amikor csillogó szemmel értenek, értelmeznek egy számukra addig idegen műfajú táncszínházi előadást.”  (Bakonyvári Krisztina színházpedagógus, a Tünet Együttes Beavató programjának vezetője)

3 lépcsős beavató programunk középiskolás és egyetemista korú diákok számára kínál lehetőséget az alkotókkal való találkozásra. A program egy színházpedagógus által vezetett, 90 perces beavató foglalkozással kezdődik, mely iskolaidőben, az iskolában történik. Vidékről érkező osztályok számára lehetőség van a társulat próbatermében tartani a foglalkozást. Ezt követi a Tünet kiválasztott előadásának közös megtekintése. Végül az előadás után egy 60 perces moderált szakmai beszélgetés zárja a programot a diákok és az alkotók részvételével. A foglalkozásokat az iskolák számára ingyenesen szervezzük, a színházlátogatásra pedig a színházakkal együttműködésben csoportos kedvezményes diákjegyeket biztosítunk.

Mivel foglalkozik a Tünet Együttes?

A Tünet Együttes Magyarország egyik meghatározó független társulata. Darabjainkban a szellemesség és a játékosság játsszák a főszerepet. Előadásaik egyszerre elgondolkodtatóak, drámaiak, gyermekien felszabadultak és felszabadítóak. A társulat nem ismer műfaji határokat, előadásaikban egyenrangú elemként kezelik a szöveget, a mozgást, a zenét, a vizualitást, kedvelik a különleges technikai megoldásokat. A Tünet Együttes működésében kezdettől fogva fontos a társadalmi szerepvállalás. Különösen lényegesnek tartják, hogy személyesen megszólítsák, közös gondolkodásra és tapasztalatszerzésre hívják a fiatal, tizen- és huszonéves korosztályt.

Hogyan néz ki gyakorlatban a Beavató program?

                                                                                            
A beavató foglalkozás keretében a társulat tagjai egy drámapedagógus támogatásával dupla órán adnak bepillantást a kortárs táncszínház világába a Tünet Együttes egy előadásához kapcsolódóan. A 90 perces foglalkozás egy sor mozgásos, szöveges és dráma gyakorlatot is tartalmaz (térérzékeléssel, koncentrációval, kontaktusteremtéssel, önismerettel kapcsolatos improvizatív feladatokat), amelyek célja az előadásban tárgyalt társadalmi kérdésekkel kapcsolatos közös gondolkodás beindítása. A foglalkozást tanítási időben, az iskola órarendjébe illesztve tartjuk, az intézmény által biztosított terekre alkalmazva, közösen egyeztetett időpontokban. Budapesten kívüli intézmények számára a Tünet stúdióban biztosítunk beavató foglalkozást.

A program második része a Tünet Együttes egy repertoáron lévő előadásának megtekintése. Az előadás meglátogatására az iskolai beavató foglalkozásokat követően kerül sor, így a diákok már élményekkel és előzetes ismeretekkel gazdagon tekinthetik meg a darabot. Ezután következik a beszélgetés, ahol a diákok kötetlen formában vitathatják meg benyomásaikat az előadások alkotóival, valamint a felmerülő kérdéseket összekapcsolhatják az iskolai foglalkozás tapasztalataival is. Az iskolai beavató foglalkozásokat az iskolák számára ingyenesen szervezzük, a színházlátogatásra pedig a színházakkal együttműködésben kedvezményes diákjegyeket biztosítunk.

Milyen programokra lehet pályázni?

A létezés eufóriája, dokumentumfilm (16-20 éves korosztály)
Burok - a táguló idő összehúzódásai (17-20 éves korosztály)
A tünetegyüttes (19 éves korosztálytól felfelé)
Trolletetés (17-19 éves korosztály)

Mi a pályázat menete?Jelentkezni a pályázati űrlap kitöltésével lehet 2022. február 28. éjfélig, a kitöltés nagyjából 10-15 percet vesz igénybe. A pályázati anyagban kérjük, emeljék ki, hogy miért tartják fontosnak az adott diákcsoport számára a Tünet Beavató programjában történő részvételt. A támogatást elnyert pályázók vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban leírt feltételeket biztosítják.