Bezárás

 Hogyan néz ki a Beavató program?

A beavató foglalkozás keretében a társulat tagjai, valamint egy drámapedagógus dupla órán adnak bepillantást a kortárs táncszínház világába, a Tünet Együttes egy adott elõadásához kapcsolódóan. A foglalkozás 90 percben valósul meg: egy sor mozgásos, szöveges és drámai gyakorlatot (térérzékeléssel, koncentrációval, kontaktusteremtéssel, önismerettel kapcsolatos improvizatív feladatokat) tartalmaz, amelyeket az elõadásban tárgyalt társadalmi kérdésekkel kapcsolatos közös gondolkodást indítják el. A foglalkozást tanítási idõben, az iskola órarendjébe illesztve tartjuk, az intézmény által biztosított terekre alkalmazva, közösen egyeztetett idõpontokban.

A program második része a Tünet Együttes egy, repertoáron lévõ elõadásának megtekintése. Az elõadás-látogatására az iskolai beavató foglalkozásokat követõen kerül sor, így a diákok már élményekkel és elõzetes ismeretekkel gazdagon tekinthetik meg magát a darabot.  Ezt követõen beszélgetést szervezünk, melyben a diákok kötetlen formában vitathatják meg benyomásaikat az elõadások alkotóival, valamint a felmerülõ kérdéseket összekapcsolhatják az iskolai foglalkozás tapasztalataival is. Az iskolai beavató foglalkozásokat az iskolák számára ingyenesen szervezzük, a színházlátogatásra pedig a színházakkal együttmûködésben kedvezményes diákjegyeket biztosítunk.

Milyen programokra lehet pályázni?

  • 13-18 éves korosztálynak szóló programunk: Az éjszaka csodái
  • 16-19 éves korosztálynak szóló programunk: Sóvirág - avagy a létezés eufóriája

Mi a pályázat menete?

Az itt található linken található ûrlap kitöltésével lehet pályázni 2017. szeptember 8. éjfélig. A pályázati anyagban kérjük emeljék ki, hogy miért tartják fontosnak az adott diákcsoport számára a Tünet Beavató programjában történõ részvételt.

Mit vállalnak a támogatást elnyert pályázók?

  • Az iskola osztálytermet biztosít az iskolai keretek között megvalósuló beavató foglalkozás megtartására
  • Az egyeztetett elõadásra a résztvevõk elõre megveszik a jegyeket, és idõben érkeznek a vállalt létszámban
  • A fiatalok részt vesznek az elõadást követõ beszélgetésen
  • A résztvevõ diákközösség szabadon választott formában az elõadást követõ 10 munkanapon belül visszajelez a látottakkal kapcsolatosan (saját készítésû videós vagy képi anyag, vagy szöveges visszajelzés)
  • A kísérõ tanár szöveges visszajelzést ad az elõadáson és a foglalkozáson tapasztaltakról a részvételt követõ 10 munkanapon belül
  • A részvételrõl hírt adnak az intézmény online felületein (honlap, közösségi oldalak)

További részletek: Bakonyvári Krisztina - beavato@tunetegyuttes.hu